காஞ்சிபுரத்தில் தருமபுரம் சுவாமிநாதன் ஐயா நூற்றாண்டு விழா திருமுறை இன்னிசை-09 நாள் : 28-05-2022 சனிக்கிழமை நேரம் : மாலை 6.00 மணி இடம் : அருள்மிகு குமரக் கோட்டம் முருகன் கோயில், காஞ்சிபுரம்.

காஞ்சிபுரத்தில் தருமபுரம் சுவாமிநாதன் ஐயா நூற்றாண்டு விழா திருமுறை இன்னிசை-09 நாள் : 28-05-2022 சனிக்கிழமை நேரம் : மாலை 6.00 மணி இடம் : அருள்மிகு குமரக் கோட்டம் முருகன் கோயில், காஞ்சிபுரம்.

  • 27 May 2022
  • By Admin