காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஜகத்குரு ஸ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள் அருளாணைப்படி நலிவடைந்த பாரம்பரிய தெருக்கூத்து கலைஞர்களை கௌரவப்படுத்தி நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் பணி இன்று துவக்கம்.

காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஜகத்குரு ஸ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள் அருளாணைப்படி நலிவடைந்த பாரம்பரிய தெருக்கூத்து கலைஞர்களை கௌரவப்படுத்தி நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் பணி இன்று துவக்கம்.

  • By Admin
காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஜகத்குரு ஸ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள் அருளாணைப்படி நலிவடைந்த பாரம்பரிய தெருக்கூத்து கலைஞர்களை கௌரவப்படுத்தி நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் பணி இன்று துவக்கம்.